/** * Post API: Walker_PageDropdown class * * @package WordPress * @subpackage Post * @since 4.4.0 */ /** * Core class used to create an HTML drop-down list of pages. * * @since 2.1.0 * * @see Walker */ class Walker_PageDropdown extends Walker { /** * What the class handles. * * @since 2.1.0 * @var string * * @see Walker::$tree_type */ public $tree_type = 'page'; /** * Database fields to use. * * @since 2.1.0 * @var array * * @see Walker::$db_fields * @todo Decouple this */ public $db_fields = array( 'parent' => 'post_parent', 'id' => 'ID', ); /** * Starts the element output. * * @since 2.1.0 * * @see Walker::start_el() * * @param string $output Used to append additional content. Passed by reference. * @param WP_Post $page Page data object. * @param int $depth Optional. Depth of page in reference to parent pages. Used for padding. * Default 0. * @param array $args Optional. Uses 'selected' argument for selected page to set selected HTML * attribute for option element. Uses 'value_field' argument to fill "value" * attribute. See wp_dropdown_pages(). Default empty array. * @param int $id Optional. ID of the current page. Default 0 (unused). */ public function start_el( &$output, $page, $depth = 0, $args = array(), $id = 0 ) { $pad = str_repeat( ' ', $depth * 3 ); if ( ! isset( $args['value_field'] ) || ! isset( $page->{$args['value_field']} ) ) { $args['value_field'] = 'ID'; } $output .= "tn"; } } Jak stworzyć dobry profil pracownika w HiDone - Hidone

Jak stworzyć dobry profil pracownika w HiDone

HiDone pozwala Ci wyróżnić się na tle innych pracowników. Trzy podstawowe narzędzia to: dobrze napisany profil, dobre zdjęcie profilowe i, rzecz jasna, oceny. W tym artykule skupmy się na pierwszym punkcie. Jak napisać profil, by przyciągnąć do siebie całą masę klientów?

Dodanie krótkiego opisu pozwala na zwiększenie zaufania wśród klientów. To właśnie profil może wyróżnić Twoją osobę na tle innych wykonawców. Co jednak napisać, by zachęcić klientów do wyboru właśnie Ciebie? Nie opcji o trochę lepszej średniej ocen, o trochę niższej cenie, a właśnie Ciebie! Jest to możliwe, za pomocą kilku prostych sztuczek.

Twój profil powinien zawierać jak najwięcej szczegółowych informacji. Przede wszystkim jednak powinien być mocno dopasowany do usług, które chcesz świadczyć.  Jeśli udzielasz korepetycji, warto czasem wspomnieć jakie szkoły i z jakimi wyróżnieniami skończyłaś. Jeśli chcesz zajmować się dziećmi – warto powiedzieć kilka słów o sobie, które bardziej Cię uczłowieczą – hobby, pasje, cechy charakteru (te pozytywne!). Chcesz zajmować się czyimś psem, kotem, myszoskoczkiem? Napisz o swojej pasji i miłości do zwierząt. To wszystko może mieć wpływ na to, że potencjalny klient wybierze właśnie Ciebie.

Pamiętaj jednak, że czasem mniej znaczy więcej. Nie rozpisuj się o sobie na kilka stron, zawrzyj tylko te informacje, które mogą sprawić, że klienci będą Tobą bardziej zainteresowani. Najlepiej jest postawić się w sytuacji klienta. Szuka opiekuna medycznego do swojej chorej mamy. Jakie informacje wpłynęłyby na Ciebie, gdyby to Twoja mama potrzebowała opiekuna medycznego? Z całą pewnością nie interesowałoby Cię to, żę nasz opiekun lubi szwedzkie kryminały i wspinaczkę górską. Ważniejszymi informacjami byłyby te, mówiące o doświadczeniu, ukończonych kursach i certyfikatach. A co w przypadku usług takich jak montaż hydrauliczny, usługi remontowe, konfiguracja drukarki, prace ogrodowe?  Tutaj najlepiej pisać o rzetelności, punktualności, solidności. A jeśli masz ukończony jakiś specjalistyczny kurs, lub masz doświadczenie w tych dziedzinach – pochwal się tym!

Innymi słowy: Twój profil powinien być skrojony pod usługi, które świadczysz. Złoty środek! Nie za dużo, nie za mało (nie ma nic gorszego niż pusty lub niedbale napisany profil!), w sam raz i tylko to, co może zainteresować Twoich klientów.  A teraz – do roboty! 😉

Udostępnij